TJ Císařská louka - jachting

Stručná historie našeho klubu...

Píše se rok 1949 a z iniciativy pana Jaroslava Nehyby bylo založeno jachetní družstvo při veslařském oddílu tehdy TJ Spartak Škoda Smíchov. V roce 1956 byl název změněn na Naftové motory. Sklep klubovny veslařů byl dílnou, šatnou a klubovnou prvních nadšenců jachetního sportu. Zde pod klenbou oblouku Jiráskova mostu, byly postaveny tři amatérské lodě tř. Pirát. Amatérsky se budují další lodě. Toto stavitelské období trvá do roku 1954. Po dvouleté přestávce přichází v roce 1956 první kajutová plachetnice - loď tř. Beluga, kterou postavil Josef Macoun. Brzy přibývají další tři Belugy (Nehyba, Teubner, Bulant). Belugy jako kajutové plachetnice byly v té době velmi populární a pomohly mnoha jachtařům získat zkušenosti pro stavbu námořních plachetnic. V letech 1949 - 1963 se družstvo zúčastňovalo každoročně mistrovství republiky ve tř. Pirát a od roku 1956 jezdily Českou bránu také Belugy. V r. 1961 se Kovařík a Tvrdík zúčastnili mistrovství ČSSR ve tř. Pirát a Fin. Počáteční shoda mezi jachtaři a veslaři se růstem členů jachetního družstva počala pomalu ale jistě kalit. Hledala se nějaká záminka k vystěhování jachtařů. Ta se naskytla v roce 1963, kdy Státní plavební správa v souvislosti s rostoucí lodní nákladní dopravou žádala omezení kotevních prostorů. Jednota rozhodla ve prospěch veslařů a jachtaři museli kotevní prostor, bez nároku na náhradní místo vyklidit. Tímto rozhodnutím bylo družstvo postaveno před likvidaci a zánik. Sportovní kolegialita a porozumění funkcionářů Slavoje Vyšehrad a městského svazu jachtingu se zasloužily o zachování oddílu. V létě 1964 byl oddíl přestěhován do vymezeného 30m prostoru v podolském přístavišti Tím skončilo prvních 14 let vývoje jachetního družstva u Jiráskova mostu a začíná další desetiletá etapa pod Vyšehradskou skálou. Toto období prožívá kolektiv sportovců už jako samostatný oddíl. V souvislosti se stavbou stoky "K" dostává oddíl od státní plavební správy dekret na kotviště v sousedství loděnice UK. Vymezené místo není vhodné pro lodě s větším ponorem, a proto se výbor oddílu snaží o jeho výměnu se Svazem rybářů v Praze 4. Po četných jednáních v r. 1973 dochází k uskutečnění přesunu. Ale ani toto místo není vhodné pro těsné sousedství se stavbou stoky "K", která rušivě zasahuje do života oddílu. V březnu 1976 dochází k podpisu hospodářské smlouvy na pronájem pozemku na Císařské louce v délce 217m a součastně je vydán dekret na kotviště. Plato v Podolí zůstává pro mládež a některé motoráře, šatny a ježky převážíme na severní cíp Císařské louky. Členy oddílu teď čeká spousta práce na vyčištění a úpravu nového pozemku pro budování příštího "domova". První mládež přichází do oddílu v r. 1974, především z ÚSMT (Ústřední stanice mladých turistů), se kterým oddíl navázal dohodu o společné činnosti. Základní kádr zaplňují dorůstající děti členů oddílu. Pro odrostlé děti, které dosud jezdili na Optimistech, kupuje oddíl prvního Cadeta. Dalšího Cadeta si pořizují děti z vlastních prostředků a třetí byl uveden do provozu ve spoluvlastnictví s rodiči. Období 70-80 let se vyznačuje mezi členy oddílu velkým zájmem o námořní jachting a prvními průkopníky se stali členové z řad kajutových plachetnic tř. Beluga, kteří si jako jedni z prvních pražských jachtařů vyzkoušeli svoje schopnosti na Jadranu. Staví se lodě opravdu schopné námořních plaveb podle plánů dovezených z Holandska, Polska, Německa a také lodě, které vznikají na prknech českých konstruktérů. Tento trend a vývoj našel v našem oddíle velmi úrodnou půdu a vlastně předurčil jeho budoucí charakter - orientaci na větší plachetnice v podstatě schopné jakékoliv sportovně námořní plavby. To přineslo tehdejšímu vedení nemálo starostí. Musí zajistit vybavenost a výstavbu na novém kotvišti na Císařské louce, takže s rozvojem sportovní činnosti a růstem členské základny, začíná připravovat výstavbu nové loděnice. Po roční přípravě a složitých jednáních s administrativním aparátem správních orgánů je konečně na podzim roku 1985 zahájena výstavba. Výsledkem všeho tohoto snažení je nový objekt loděnice s vybaveným zázemím jak pro kotvení lodí, tak pro zimování. Kolaudační řízení proběhlo v roce 1989. Současně s dokončením výstavby výbor TJ musí vyvíjet intenzivní činnost pro zajištění ekonomické oblasti spojené s vyššími provozními náklady, které nový areál potřebuje. Vše řešíme formou VHČ a majetkovým vstupem do společnosti C+H Convoy, který je provozovatelem ubytovacího zařízení CARAVAN PARK. Jedním z velkých mezníků je rok 1992. S ním přichází i výročí 500 let objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem. Celá planeta si tuto mimořádnou událost připomíná velkolepými oslavami a největší atrakcí, kromě Olympijských her, bude GRAND REGATA COLUMBUS 92- Quincentenery. Jachty z celého světa, historické repliky i obrovské školní plnoplachetníky vyplují ze španělského Cadízu přes Kanárské ostrovy, Portoriko, New York a Boston zpět do Evropy do anglického Liverpoolu. Také naše TJ vypravuje jako jediná z České republiky, námořní jachtu "Carmen" s posádkou ve složení kpt. Karel Zítek, Zdeněk Bařina, Zdeněk Teubner a František Skořepa. Je jedno, kdo z nich zvolá ono magické slovo "Země", podstatné je, že naši jsou u toho. Naše posádka doplouvá na skvělém 7. místě, přičemž jednu etapu dokonce vyhrála.CHRONOLOGIE:

Titul Mistrů sportu získali za dosažené výsledky
1986 Miloš Kramář
1988 Karel Zítek

První čs. námořní závod - Nord Bohemia Cup (76) - Stralsund
1. místo Miloš Teubner

1989
Český pohár tř. F kat. muži M. Chadima
Vítězové Pražského poháru - kat. dorost tř. E - P. Bulant, L. Šípová
Námořní závod Nord Bohemia Cup 2. místo Zdeněk Teubner

1990
Pražský pohár 1. místo P. Bulant.

1992
S/Y Carmen - 7. místo na GRAND REGATA COLUMBUS - kpt. K. Zítek

1994
tiul Mistra ČR tř. E kat. dorost H. Čermáková

1995
titul Mistra ČR tř. E obhájila H. Čermáková
titul absolutní Mistra ČR tř.E kat. muži i dorost získal Vlastimil Kunc

1996
titul Mistra ČR ve tř. FD získal Jiří Hrubý jun.
3 místo MČR tř. E V. Kunc

2005
námořní plavba roku, kpt. Harry Löwit, trasa: Třeběž – Oslo - Třeběž

2006
titul Mistra ČR ve tř. KAJ - Yardstick hendikep získal Jiří Altman na lodi Jupí III
vítěz poháru Asociace kajutových plachetnic - Jiří Altman na lodi Jupí III

2008
3. místo ve Slapském poháru - absolutní pořadí - Jiří Altman na lodi Jupí IV
3. místo ve Slapském poháru - kategorie 6 - 7,5m - Jiří Altman na lodi Jupí IV

2011
3. místo na Mistrovství ČR ve tř. KAJ získal Jiří Altman na lodi Jupí IV
2. místo na Mistrovství ČR ve tř. KAJ - TH získal Harry Löwit jr. na lodi Medusa
3. místo na Mistrovství ČR ve tř. KAJ - TH získal Tonda Dlouhy na lodi Geronimo
1. místo ve Slapském poháru - kategorie cruiser lehký - Harry Löwit jr. na lodi Medusa

2013
1. místo ve Slapském poháru - kategorie cruiser lehký - A. Chmelová, P. Jurečka na lodi Tulák

2016
1. místo ve Slapském poháru - kategorie cruiser lehký - A. Chmelová, P. Jurečka na lodi Tulák

2014 - 2017
námořní plavba kolem světa - Z. Teubner na lodi Tanga - roa

2017
1. místo ve Slapském poháru - kategorie cruiser lehký - H. Löwit jr., B. Löwitová na lodi Medusa

2017
J. Janatka jako první člen TJCL na mysu Horn

2018
1. místo ve Slapském poháru - kategorie cruiser lehký - A. Chmelová, P. Jurečka, M. Jurečka, Š. Jurečka na lodi Tulák