TJ Císařská louka - jachting

GRAND REGATTA COLUMBUS 92

Oslava k 500. výročí objevení Ameriky

Psal se 12. říjen roku 1492, kdy se na jedné z lodí Kryštofa Kolumba ozval výkřik "ZEMĚ!!" Kryštof Kolumbus vyplul 3. srpna 1492 ze španělského přístavu Palos a domů se vrátil 15. března 1493. Nikdy se nedozvěděl, že objevil nový světadíl. Zemřel přesvědčen, že doplul do Východní Indie.
Píše se rok 1992. Od první Kolumbovy výpravy uplyne v letošním roce právě pět set let. Celá naše planeta si tuto mimořádnou událost připomene velkolepými oslavami a největší akcí, kromě Olympijských her, bude GRAND REGATTA COLUMBUS 92 - Quincentenary. Jachty z celého světa, historické repliky i obrovské školní plnoplachetníky, vyplují 3. května ze španělského Cadízu přes Kanárské ostrovy, Portoriko, New York a Boston do anglického Liverpoolu. Jachtaři z celého světa tak přispějí po svém k oslavám Kolumbovy plavby. Také Yacht club Císařská louka připravil loď a posádku k tomuto závodu. Čtveřice jachtařů z ostrova pod Vyšehradem chce dokázat, že moře nám chybí jenom jako Čechoslovákům, ale že nám neschází jako Evropanům. Chce plout nejenom do Evropy, ale i s Evropou. Chce dokázat, že i vnitrozemský stát může mít dobré námořníky. Cesta lodi Carmen je však mnohem delší než trasa samotné regaty.
Začala v podstatě ve středu 19. února, kdy byla CARMEN dopravena do polského Štětína k dostrojení. Firma MARCO Marine dodala takeláž a elektroniku, firma ROGALLO plachty. Odtud putovala CARMEN zpět na Císařskou louku v Praze a dál směr Lisabon. Tedy přes SRN, Francii, Španělsko do Portugalska. Po skončení závodu GRAND REGATTA COLUMBUS 92 - Quincentenary ji čeká ještě necelý měsíc plavby do Hamburku, kde bude opět naložena na trajler a dopravena na Císařskou louku. Tedy někdy okolo 12. června tohoto roku zvolá jeden z členů posádky lodi Carmen ono magické slovo "ZEMĚ! ! !". Je jedno, který to bude. Podstatné je, že českoslovenští jachtaři budou u toho. Yacht club Císařská louka - domovský přístav s/y Carmen, areál jednoho z nejpopulárnějších jachtklubů v České republice je po obou stranách omýván vodami řeky Vltavy. Císařská louka je totiž ostrovem a klub leží na jeho severním cípu pod siluetou staroslavného Vyšehradu. Členy Yacht clubu můžete potkat na všech evropských mořích, jezerech a vodních nádržích. Nejmladší jachtaři získávají medaile z vrcholných československých (často i mezínárodních) jachtařských závodů. Společně vybudovalí moderní loděnici, která je vybavena veškerým strojním a ostatním zařízením ke stavbě a opravě lodí, ale í místnostmi pro ubytování, perfektním sociálním zařízením a útulnou klubovnou. Díky tomu může loděnice v letních měsících poskytnout přechodný domov domácím i zahraničním turistům v Caravan Parku, kde se svými obytnými automobily a přívěsy najdou vše, co k táboření potřebují.
Vedeni Yacht clubu Císařská louka má největší zásluhu na tom, že se s/y CARMEN může zúčastnit i takového podniku, jakým je GRAND REGATTA COLUMBUS 92 - Ouincentenary.