TJ Císařská louka - jachting

Vypsání Regata Laguna 2019

TJ CÍSAŘSKÁ LOUKA vypisuje závod kajutových plachetnic
REGATA LAGUNA 2019

Termín: sobota 7. září 2019
CTL: 191141
Místo konání: Slapská přehrada
Pořadatel: TJ Císařská louka - yachting, z. s. (1103)
Závodící lodě: Kajutové plachetnice, třída KAJ -1
Ostatní třídy bez bodového hodnocení do žebříčku ČSJ
Ředitel závodu: Harry Löwit
Hlavní rozhodčí: Pavel Schwarz
Organizace: Harry Löwit, Václav Houska, Jiří Klabík

1. PRAVIDLA
Závod bude řízen dle Závodních pravidel ISAF 2017 - 2020, Plachetních směrnic, Výhlášek a Pokynů hlavního rozhodčího.

2. KVALIFIKACE A PŘIHLÁŠKA
Závod je otevřen pro lodě třídy KAJ a ostatní třídy dle kategorií Slapského poháru bez bodového hodnocení do žebříčku ČSJ. Přihlášky budou přijímány v den závodu od 9:30 do 10:45. Elektronické přihlášení bude probíhat do 4. 9. 2019 23:59, v den závodu již závodník jen potvrdí svou registraci platbou startovného a obdrží propozice. Při registraci kapitán lodi pro třídu KAJ - 1:
- předloží závodní licenci ČSJ pro rok 2019 s potvrzením o lékařské prohlídce ne starší jednoho roku s kladným výsledkem pro všechny členy posádky - potvrdí, že má uzavřeno platné pojištění odpovědnosti v souladu se Soutěžním řádem ČSJ bod 2.4 s minimální pojistnou částkou 9.000.000Kč na závod nebo jeho ekvivalent

3. POPLATKY
Požadované poplatky jsou následující: 400,- Kč/loď a tříčlennou posádku, každý další člen posádky +100,- Kč, jednočlenné posádky 200,- Kč. Pro ty, kteří využijí možnosti elektronické přihlášky, bude startovné sníženo o 50,- Kč.

4. PROGRAM
od 09:30 zahájení činnosti závodní komise a příjem přihlášek
10:45 ukončení přijímání přihlášek
11:00 oficiální zahájení a porada kapitánů
11:55 vyzývací znamení
12:00 start
17:00 časový limit, ukončení závodu
od 17:30 občerstvení v cíli
18:30 vyhlášení výsledků

5. OBČERSTVENÍ
Po skončení závodu v prostoru venkovního baru před hotelem Laguna.

6. DRÁHA
Start proběhne před Modrou loděnicí na 95 Km ve 12:00. Cíl bude na 99 Km v prostoru hotelu Laguna. Přesné stanovení trati proběhne na poradě kapitánů před startem a bude vyvěšeno na nástěnce v prostorech startu. Stejně tak upřesnění startu a cíle včetně nákresů.

7. HODNOCENÍ
Dle pořadí v cíli.
Závod bude hodnocen nízkobodovým systémem dle pravidla A2 ZPJ pro kategorii KAJ – 1.
Ostatní třídy budou hodnoceny dle kategorií Slapského poháru.

8. ZŘEKNUTÍ SE ZODPOVĚDNOSTI
Závodníci se účastní závodu na vlastní zodpovědnost. Pořadatel nepřijme jakoukoliv zodpovědnost za materiálovou škodu, zranění nebo úmrtí utrpěné ve spojení se závodem, před ním, v jeho průběhu nebo po něm.

9. DALŠÍ INFORMACE
Ústně při poradě kapitánů, nebo na telefon: 777 184 917, 602 115 038
Další informace o závodu budou uveřejněny na: www.yccl.cz

Za organizační výbor
Harry Löwit jr.